jueves, marzo 30, 2006

Cansado


Hoxe cheguei canso, pero senteime na mesa de debuxo, e fixen catro liñas. Logo senteime na mesa do pc, e deille un par de trazos. Por fin algo novo.


Hoy llegué cansado, pero me senté en la mesa de dibujo, e hice cuatro lineas. Luego me senté en la mesa del pc, y le di un par de trazos. Por fin algo nuevo.

lunes, marzo 27, 2006

Escultura madeira


Escultura que fixen hai anos (moitos) na escola de Santiago (Mestre Mateo), como se chamaba... "Terra".
Si, xa sei que non é nada novo, o proximo post será unha novedad... um... non o prometo.

Escultura que hice hace años (muchos) en la escuela de Santiago (Mestre Mateo), como se llamaba... "Terra".
Si, ya sé que no es nada nuevo, mi próximo post será una novedad... um... no lo prometo.

miércoles, marzo 15, 2006

A qué estás esperando?


Catro pinceladas sobre a liña para dar un pouco de volume. Recuperei este dibujo de Xandel, e deille un toques en photoshop, para poñer aqui, e mover esto un pouco.

Cuatro pinceladas sobre la linea para dar un poco de volumen. Recuperé este dibujo de Xandel, y le dí unos toques en photoshop, para poner aqui, y mover esto un poco.

domingo, marzo 05, 2006

Bocetillo para "Estrabismo..."


Teño que darlle un pouco de movemento a esto. Este é un primeiro boceto que fixen fai tempo dun dos principais personaxes de "Estrabismo diverxente"(que espero sexa o meu primeiro album), e de paso sirveume para estrenar a wacom.

Tengo que darle un poco de movimiento a esto. Este es un primer boceto que hice hace tiempo de uno de los principales personajes de "Estrabismo divergente"(que espero sea mi primer album), y de paso me sirvió para estrenar la wacom.

miércoles, marzo 01, 2006

Páxina de "A vida a man Alzada"


Cando miro este comic, recordo o que supuxo para min. Sempre os fago para min, para contarme algo a min mesmo, para ensinarme algo... para dar un paso mais. E este é o meu preferido. E resulta que de todos os que mandei a concursos, este foi o único que non levou premio. O seu momento chegará, seguro... como tamén o meu.

Cuando miro este comic, recuerdo lo que supuso para mi. Siempre los hago para mi, para contarme algo a mi mismo, para enseñarme algo... para dar un paso más. Y este es mi preferido. Y resulta que de todos los que envié a concursos, este fué el único que no llevó premio. Su momento llegará, seguro... como también el mio.