jueves, abril 27, 2006

Boceto para escultura


Un bosquexiño que fixen fai tempo, coma casi todo o que poño, para os colegas de Arteleira (tedes a un aí ó lado -PINDRIONS-, nos links), como diseño e apoio para a realización dunha escultura.

Un bocetillo que hice hace tiempo, como casi todo lo que pongo, para los colegas de Arteleira (teneis a uno ahí al lado -PINDRIONS-, en los links), como diseño y apoyo para la realización de una escultura.

sábado, abril 08, 2006

Más Spiderman


Bueno, aqui van unhas viñetiñas máis das páxinas peterparkeras, e... xa estou de vacacións (como escrito este yuju en jallejo normativo?) Así que non me paso por aqui nuns días, sede bos... digo malos.


Bueno, aqui van unas viñetillas más de las páginas peterparkeras, y... ya estoy de vacaciones yujuuuuuuuuu! Asi que no me paso por aqui en unos días, sed buenos... digo malos.

martes, abril 04, 2006

Peter Parker es Spiderman


Viñeta dunhas páxinas de proba que fixen haberá agora un par de anos. Páxinas que me levaron demasiado tempo, por vago e lento, e das que non obtiven resposta positiva de ningunha parte... e que as miro agora e me parecen horribles, claro. Pero farei máis, teño ganas. De outro personaxe, supoño. Pero debo facelo. Debollo a aquel ilusionado Xeno adolescente, que descubreu a banda deseñada. Snif!


Viñeta de unas páginas de prueba que realicé hará ahora un par de años. Páginas que me llevaron demasiado tiempo, por vago y lento, y de las que no obtuve respuesta positiva de ninguna parte... y que las miro ahora y me parecen horribles, claro. Pero haré más, tengo ganas. De otro personaje, supongo. Pero debo hacerlo. Se lo debo a aquel ilusionado Xeno adolescente, que descubrió los comics. Snif!

Logotipo festivo


Un dos logotipos que fixen para promocionar a festa do verán (as cousas que se fan de valde), dun dos sitios mais paradisíacos do planeta, non porque eu nacera nel... jeje.


Uno de los logotipos que hice para promocionar la fiesta de verano (las cosas que se hacen gratis), de uno de los sitios más paradisíacos del planeta, no porque yo haya nacido en el... jeje.