miércoles, febrero 21, 2007

Un ano para o blog, 32 anos para min


Bueno, aproveito o aniversario do blog e o meu recente cumpleanos para poñer eses seis puntos, extensos, sobre como son (ou iso creo), como resposta á petición por parte de Jontxu (PINDRIONS) e ó seu etiquetamiento.

1. Non creo. Non creo en deus (desde case sempre), non creo na sorte, nin creo na casualidade. Non son supersticioso. Son incapaz de experimentar ningún tipo de adicción, a ningunha droga, nin sequera o amor... por iso o máis perxudicial que consumo é a coca-cola (nas miñas épocas máis deportistas prescindo dela) e algunha que outra comida de segundo que sitios... Sí creo na percepción extrasensioral (en serio), e nos momentos máis depresivos e melancólicos teño visións.

2. Os meu principais hobbies son o maltrato psicolóxico ( que llo pregunten a Chema - PRAVDA), tamén o automaltrato psicolóxico ( por iso teño contracturas no pescozo), seducir ( nestes momentos non tanto), narcisismo e egoísmo (tanto que xa non me soporto a min mesmo... encántame falar de min, aínda que sexa mal - xa o estades vendo). Como hobbies de toda a vida sigo tendo o deporte, a música (queen, housemartins, ryan adams, coldplay, rem... -para correr podo variar entre marilyn manson e backstreet boys-) e o cine (american beauty, fight club, LordOTR...) sobre todo, logo os videoxogos, os comics e ata ás veces o debuxo. Tamén os meus bocatas de xamón poden considerarse un dos meus hobbies. E ver e xogar futbol (por tempadas). Tamén me gusta viaxar (antes odiábao). Son capaz de coller un avión e ir a unha gran cidade só para saír de marcha.

3. De superpijo a ermitaño (versión actual), paso de épocas de pantalóns de 150 euros e 2 calzóns de marca ó día, a épocas coa mesma roupa andrajosa durante días, e a cara sen afeitar e arranxar durante semanas. Tamén podo pasar da orde enfermiza á absoluta desorde caótica, iso si, dentro dunha orde tamén, sei onde está cada cousa, aínda que estea no chan.

4. Coleccionista. Colecciono figurillas, comics (antes), videxogos, chapas e chaveiros (antes), e todo tipo de chorradas... Pero sobre todo vinilos de Queen (teño máis de 40 singles en vinilo). Últimamente dáseme polos gadgets (odio cando se estropean): teño 3 consolas, 2 camaras dixitais e unha analóxica, 2 mp3, vaia, como todo deus (unha de cables, uf...). Tamén teño un telescopio, que prácticamente non uso. Sei sinalar Perseo no ceo, e non me perdo unha choiva de estrelas.

5. Desmemoriado. Teño moi mala memoria a curto prazo. Os meus amigos (si, aínda teño) puteanme con iso. Por iso teño un sitio para cada cousa, porque senón non me acordaría onde as deixou. Existen unha serie de palabras concretas e totalmente cotiás que son incapaz de recordar(como esta... como era... bueno, esa). Isto contrarrestase cunha brutal memoria fotográfica (son un chulo, que pasa?). Se recordo rúas, nomes, datas, números... é porque os vin, non porque mo digan. Ó pensar nunha escena lida nun libro, podo visualizar se estaba na pagina da dereita ou na esquerda, por exemplo (todo un problema se leo no bus e me mareo, xa que se volvo ler o mesmo na casa, volvo a marearme). Isto axúdame moito á hora de moverme por unha cidade que non coñezo, a miña mente crea un plano mental de por onde me movo. E o máis incrible, podo visualizar perfectamente esceas vividas fai moitos anos( coa luz, idade e sentimentos dese momento), con só un cheiro, un sabor ou unha palabra. (pero supoño que lle pasa a todo o mundo). Teño gran sentido de orientación e adoito saber en todo momento onde está o norte, ata en interiores.

6. Son un vago. Son o debuxante de comics que non debuxa comics. O escultor que non fai esculturas. O fotógrafo que non fai fotos. O ilustrador que non ilustra. O filósofo que non teoriza. O poeta que non fai poesías. O pintor que non pinta. En cambio canto(fatal) no coche e na cociña (que llo pregunten á miña veciña, seguro que me odia). E intento aprenderme ”claro de lúa” no piano. Agora mesmo son un suposto ilustrador reconvertido a suposto diseñador flash. Como oficios frustrados: estrela do pop, bailarín, modelo... (recoñezo que aguanto a risa mentres escribo... bueno, non a aguanto, descojonome).

Se chegastedes ata aquí lendo, sodes os meus heroes, un aplauso para vós, sufridos incondicionales do blog Xenoexiste. Grazas.


Bueno, aprovecho el aniversario del blog y mi reciente cumpleaños para poner esos seis puntos, extensos, sobre como soy (o eso creo), como respuesta a la petición por parte de Jontxu (PINDRIONS) y su etiquetamiento.

1. No creo. No creo en dios (desde casi siempre), no creo en la suerte, ni creo en la casualidad. No soy supersticioso. Soy incapaz de experimentar ningún tipo de adicción, a ninguna droga, ni siquiera el amor… por eso lo más perjudicial que consumo es la coca-cola (en mis épocas más deportistas prescindo de ella) y alguna que otra comida de según que sitios… Sí creo en la percepción extrasensioral (en serio), y en los momentos más depresivos y melancólicos tengo visiones.

2. Mi principales hobbies son el maltrato psicológico ( que se lo pregunten a Chema - PRAVDA), también el automaltrato psicológico ( por eso tengo contracturas en el cuello), seducir ( en estos momentos no tanto), narcisismo y egoísmo (tanto que ya no me soporto a mi mismo – me encanta hablar de mi, aunque sea mal - ya lo estáis viendo). Como hobbies de toda la vida sigo teniendo el deporte, la música (queen, housemartins, ryan adams, coldplay, rem… -para correr puedo variar entre marilyn manson y backstreet boys-) y el cine (american beauty, fight club, LordOTR…) sobre todo, luego los videojuegos, los comics e incluso a veces el dibujo. También mis bocatas de jamón pueden considerarse uno de mis hobbies. Y ver y jugar futbol (por temporadas). También me gusta viajar (antes lo odiaba). Soy capaz de coger un avión e ir a una gran ciudad solo para salir de marcha.

3. De superpijo a ermitaño (versión actual), paso de épocas de pantalones de 150 euros y 2 calzoncillos de marca al día, a épocas con la misma ropa andrajosa durante días, y la cara sin afeitar y arreglar durante semanas. También puedo pasar del orden enfermizo al absoluto desorden caótico, eso si, dentro de un orden también, sé donde está cada cosa, aunque esté en el suelo.

4. Coleccionista. Colecciono figurillas, comics (antes), videojuegos, chapas y llaveros (antes), y todo tipo de chorradas… Pero sobre todo vinilos de Queen (tengo más de 40 singles en vinilo). Últimamente se me da por los gadgets (odio cuando se estropean): tengo 3 consolas, 2 camaras digitales y una analógica, 2 mp3, vamos, como todo dios (una de cables, uf…). También tengo un telescopio, que prácticamente no uso. Sé señalar Perseo en el cielo, y no me pierdo una lluvia de estrellas.

5. Desmemoriado. Tengo muy mala memoria a corto plazo. Mis amigos (sí, aún tengo) me putean con eso. Por eso tengo un sitio para cada cosa, porque sino no me acordaría donde las había dejado. Existen una serie de palabras concretas y totalmente cotidianas que soy incapaz de recordar(como esta… como era… bueno, esa). Esto se contrarresta con una brutal memoria fotográfica (soy un chulo, que pasa?). Si recuerdo calles, nombres, fechas, números… es porque los he visto, no porque me lo digan. Al pensar en una escena leída en un libro, puedo visualizar si estaba en la pagina de la derecha o en la izquierda, por ejemplo (todo un problema si leo en el bus y me mareo, ya que si vuelvo a leer lo mismo en casa, vuelvo a marearme). Esto me ayuda mucho a la hora de moverme por una ciudad que no conozco, mi mente crea un plano mental de por donde me muevo. Y lo más increíble, puedo visualizar perfectamente escenas vividas hace muchos años( con la luz, edad y sentimientos de ese momento), con solo un olor, un sabor o una palabra. (pero supongo que le pasa a todo el mundo). Tengo gran sentido de orientación y suelo saber en todo momento donde está el norte, incluso en interiores.

6. Soy un vago. Soy el dibujante de comics que no dibuja comics. El escultor que no hace esculturas. El fotógrafo que no hace fotos. El ilustrador que no ilustra. El filósofo que no teoriza. El poeta que no hace poesías. El pintor que no pinta. En cambio canto(fatal) en el coche y en la cocina (que se lo pregunten a mi vecina, seguro que me odia). E intento aprenderme “claro de luna” en el piano. Ahora mismo soy un supuesto ilustrador reconvertido a supuesto diseñador flash. Como oficios frustrados: estrella del pop, bailarín, modelo… (reconozco que aguanto la risa mientras escribo… bueno, no la aguanto, me descojono).

Si habéis llegado hasta aquí leyendo, sois mis héroes, un aplauso para vosotros, sufridos incondicionales del blog Xenoexiste. Gracias.

martes, febrero 06, 2007

A tumba de Deus
Bueno, xa que non debuxo moito, poño unhas fotiños da escultura que fixen en madeira como proxecto final na escola Mestre Mateo de Santiago. "A tumba de Deus" chameille, e está basada na idea do abandono, por parte do home, da crenza en Deus. Xa que, para min, inventarse un deus, foi o peor que lle pudo pasar ó home, pero, o ser humano é inseguro por natureza. A figura quere mostrar ó home apoiado sobre a lápida de Deus, enterrandoo definitivamente. A nena que se ve nunha das fotos é miña sobriña Lúa, propietaria da figura.

Bueno, ya que no dibujo demasiado, pongo unas fotillos de la escultura que realicé en madera como proyecto final en la escuela Mestre Mateo de Santiago. "A tumba de Deus" la llamé, y está basada en la idea del abandono, por parte del hombre, de la creencia en Dios. Ya que, para mi, inventarse un dios, fué lo peor que le pudo pasar al hombre, pero, el ser humano es inseguro por naturaleza. La figura quiere mostrar al hombre apoyado sobre la lápida de Dios, enterrándolo definitivamente. La niña que se ve en una de las fotos es mi sobrina Lúa, propietaria de la figura.

martes, enero 16, 2007

Demonios me impiden dormir

O ordenador non me deixa acabar de pintar a orgia gay (os superheroes dabaixo) por ahora, terei que formatealo, mentras tiro de cachos vellos, para que esto non morra.

El ordenador no me deja acabar de pintar la orgia gay (los superhéroes de abajo) por ahora, tendré que formatearlo, mientras tiro de pedazos antiguos, para que esto no se muera.